PAUŠALCI

PAUŠALCI

Besplatno osnivanje firme. Besplatni poreski saveti. Besplatan prvi mesec knjigovodstvenih usluga za paušalno oporezovane obveznike. Besplatan sertifikat ideal bonitet.

Opširnije

OSNIVANJE FIRME ZA 1 DAN

OSNIVANJE FIRME ZA 1 DAN

Osnivanje firme za samo 1 dan elektronskim putem uz pomoć elektronskog sertifikata. Za strance mogucnost osnivanja na osnovu ovlašćenja. Brzo, kvalitetno i pouzdano.

Opširnije

SERTIFIKAT IDEAL BONITET

SERTIFIKAT IDEAL BONITET

Kod nas možete dobiti sertifikat ideal bonitet i na taj način biti u vrhu firmi koje su likvidne, koje imaju idealan bonitet i koje pozitivno utiču na razvoj tršita Srbije.

Opširnije

Javni poziv za realizaciju programa podsticaja zapošljavanja mladih ‚‚moja prva plata‚‚.

I OSNOVNE INFORMACIJE O PROGRAMU Program podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata“ (u daljem tekstu:Program) podrazumeva osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad, odnosno praksu na poslovima kod poslodavca u cilju sticanja znanja, veština i kompetencija za rad. Program se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa. U Program se uključuju nezaposlena lica sa najmanje srednjim obrazovanjem i bez radnog

Nastavlja se program „moja prva plata“

Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o programu podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata“, prema kojoj će taj program biti nastavljen. Uredbom se nastavlja uspešna realizacija Programa podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plataˮ i u 2021. godini, kao vid dodatne podrške procesu integracije nezaposlenih mladih na tržište rada.  U program

Ostvarite pravo na penziju

Pravo na starosnu penziju mogu ostvariti osiguranici u 2021: Muškarac: sa 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja sa 45 godina staža osiguranja, bez obzira na godine života Žena: sa 63 godine i dva meseca života i najmanje 15 godina staža osiguranja sa 45 godina staža osiguranja, bez obzira na godine života Navedena starosna granica se

Posredovanje u kupovini i prodaji privrednih subjekata

Naše privredno društvo Vam može pomoći da lakše dođete do željenog privrednog subjekta (doo). U kontaktu smo sa određenim brojem privrednih subjekata koji su voljni da prodaju svoje privredno društvo koje je poslovalo određeni broj godina. Mi kao posrednici Vam možemo pomoći da lakše obavite kupoprodaju. Ukoliko imate privredno društvo koje prodajete, možete nam poslati

Šta sve preduzetnicima omogućava dvojno knjigovodstvo?

Foto: Pexels.com Ako započinjete svoj biznis i želite da u Srbiji postanete preduzetnik, ako niste paušalac ili poljoprivrednik imaćete obavezu da primenjujete sistem dvojnog knjigovodstva. Dvojno knjigovodstvo podrazumeva da se sve poslovne promene na imovini, obavezama, prihodima, rashodima i kapitalu, evidentiraju najmanje na dva propisana računa, prema Pravilniku o kontnom okviru, na dugovnu i potražnu

Internet prodaja samo uz fiskalni račun

Jedan od načina na koji se država bori protiv sive ekonomije je i proširivanje liste delatnosti kojima se od 1. januara 2022. godine ukida oslobađanje evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja-fiskalne kase, u skladu sa novom Uredbom. Uredba je usvojena na sednici Vlade 1. aprila, a obuhvat obveznika je sužen u odnosu na

FINANSIJSKA PODRŠKA ZA ŽENE PREDUZETNICE

Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žene preduzetnice i mlade u 2021. godini (u daljem tekstu: Program) sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond).Pravo da se prijave na Javni poziv imaju preduzetnici, mikro i mala privredna društva, koji su registrovani u