Internet prodaja samo uz fiskalni račun

Jedan od načina na koji se država bori protiv sive ekonomije je i proširivanje liste delatnosti kojima se od 1. januara 2022. godine ukida oslobađanje evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja-fiskalne kase, u skladu sa novom Uredbom.

Uredba je usvojena na sednici Vlade 1. aprila, a obuhvat obveznika je sužen u odnosu na trenutno važeći propis.

Privilegiju da rade bez fisksalnih kasa i dalje zadržavaju taksisti i advokati, zatim veterinari, javni poštanski servis, kao i sledeće delatnosti:

  • Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
  • Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju
  • Telekomunikacije
  • Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova
  • Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja
  • Pravni poslovi izuzev aktivnosti javnih beležnika i izvršitelja
  • Zdravstvene usluge koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
  • Socijalna zaštita sa smeštajem i bez smeštaja
  • Delatnost verskih organizacija

Ulični prodavci kokica, novina – kolporteri, ali i lične uslužne delatnosti poput aktivnosti čistača cipela, nosača, lica za naplatu parkinga, i dalje neće morati da koriste fiskalnu kasu. Isto važi i za opančare, bombondžije, bozadžije, vodeničare i sve druge stare i umetničke zanate definisane važećim Pravilnikom.

Račun za kupovinu
Foto: Pixabay.com

Predsednica Udruženja „Računovodstvena komora Srbije“, mr Snežana Mitrović, smatra da je greška to što su advokati izuzeti od obaveze vođenja prometa preko fiskalne kase jer imaju ogromne promete i to bi bila kontrola njihovih prometa i kada po sili zakona moraju ući u sistem PDV ako su ostvarili promet od 8.000.000 dinara.

„Za taksiste to i nije toliko značajno, kod njih postoji i problem tehničke prirode“, objašnjava Mitrović.

Jedna od može se reći nelogičnosti Uredbe, je i ta što su advokati oslobođeni obaveze uvođenja fiskalne kase, dok oni koji se bave internet prodajom spadaju u delatnosti koje od 1. januara naredne godine moraju da imaju fiskalnu kasu.

U skladu sa Uredbom, za prodaju na malo, putem internet prodavnice, postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase i izdavanja fiskalnog računa, jer šifra delatnosti 47.91- trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta, nije izuzeta od obaveze vođenja prometa preko fiskalne kase i izdavanja računa.

„Internet prodaja fizičkim licima znači da će prodavac kucati fiskalni račun i upakovati ga sa proizvodom i poslati kupcu, fizičkom licu. Kada se radi o uslugama koje se pružaju putem interneta fizičkim licima, onda će se za svaki primljeni prihod od usluga koje su pružene fizičkim licima, morati kucati fiskalni račun koji će pokrivati primljenu naknadu za uslugu“, objašnjava Snežana Mitrović.

Firme i preduzetnici koji sami isporučuju robu kupcima, dužni su da svaku isporuku fizičkim licima sprovedu kroz fiskalnu kasu. Međutim, ukoliko se roba isporučuje preko firme koja je registrovana šifrom delatnosti 53. -poštanske aktivnosti, u tom slučaju, fiskalna kasa nije neophodna, kao ni fiskalizacija ukoliko do sada nije postojala  potreba za fiskalnom kasom.

Prilikom isporuke robe, neophodno je ispostaviti račun kupcu, podaci o potrošaču na računu nisu neophodni, ali je važno da su iskazani podaci isporučioca, kao i vrsta, količina i cena robe.

Naša sagovornica posebno naglašava da ako posao vodite bez fiskalne kase ne smete da dolazite u direktan kontakt sa kupcima i plaćanje mora biti obavljeno putem kartice ili preko računa prodavca, odnosno da vam kurirska služba uplaćuje novac od prodate robe.

Foto: Unsplash.com

Kako navode u Ministarstvu finansija, uvođenje fiskalnih kasa za do sada izuzete delatnosti, može da osigura da se svaki promet dobara i usluga na malo, kao i svaki primljeni avans za budući promet dobara i usluga na malo evidentira preko elektronskog fiskalnog uređaja.

Novi sistem fiskalizacije trebalo bi da funkcioniše tako da se obezbede podaci o izdatim fiskalnim računima u realnom vremenu, odnosno istog momenta dostavljaju poreskoj upravi, pa će obveznici i poreska uprava biti u potpunosti povezani.

Zbog svega navedenog  online fiskalizacija će za poreske obveznike imati značajne pozitivne efekte, međutim predsednica Udurženja „Računovodstvena komora Srbije“, smatra da Uredba i Zakon o fiskalizaciji neće doprineti suzbijanju sive ekonomije, jer kako kaže, to nije potvrđeno ni u susednim zemljama, posebno ne kod paušalno oporezivih poreskih obveznika, i posebno u uslužnim delatnostima.

Naša sagovornica objašnjava da će to biti dodatno opterećenje za privrednike, pogotovo ako nemaju promete ni blizu 6.000.000 dinara i u tom slučaju gube pravo na paušalno oporezivanje. Nova Uredba će doprineti dodatnim troškovima u poslovanju za pribavljanje novih fiskalnih elektronskih uređaja- fiskalnih kasa, osim ako država ne bude obezbedila značajna sredstva za subvencionisanje nabavke novih kasa.

„Nova Uredba i Zakon o fiskalizaciji ne znači ništa ako Uprava za carinu ne vrši adekvatno postupanje sa svim robama koje se uvoze i ako proizvodna preduzeća u Srbiji, svoje proizvedene gotove proizvode ne evidentiraju tačno kroz obračun proizvodnje i ne zadužuju magacin gotovih proizvoda u Knjigovodstvu troškova, već veliki deo gotovih proizvoda, bez redovnog unosa u magacin u glavnoj knjizi, prodaju kupcima na crno. A takvih sigurno ima mnogo u Srbiji i u poljoprivrednoj kao i u nekim drugim delatnostima, čije bi ukupne proizvodnje kao i utroške materijala, odnosno prema tome i količine proizvedenih gotovih proizvoda, morala da kontroliše poreska kontrola“, zaključuje Snežana Mitrović.

Izvor: biznis.rs