Kako Vam računovođa pomaže u poslovanju?

Vaš računovođa je ključni član vašeg tima koji vam pomaže u efikasnom vođenju posla. On Vam pruža finansijsku transparentnost, sigurnost, vodi knjige i izrađuje precizne izveštaje za sve vaše potrebe. Takođe Vam pomaže da budete usklađeni sa poreskim propisima i efikasno upravljate troškovima. Računovođa je vaš partner prilikom donošenja ključnih poslovnih odluka i pomaže vam u strateškom planiranju. Sa njegovom podrškom, možete se fokusirati na ono što najbolje radite i imati miran san.

Kako Vam računovođa pomaže kao preduzetniku ili preduzetniku paušalcu?

Sa Vašim računovođom ne morate da brinete da li je faktura ispravna. On će se pobrinuti da faktura sadrži sve neophodne elemente i sprečiti vas da izdate fakturu ukoliko ona ne ispunjava sve zakonom propisane elemente. Sve fakture koje pripremi računovođa su validne, bez potpisa i pečata, i imaju jedinstvenu identifikacionu oznaku.

Računovođa će vam omogućiti kreiranje faktura u PDF formatu ili slanje direktno putem e-pošte. Takođe, nećete morati da razmišljate o rednim brojevima faktura, jer će računovođa automatski generisati odgovarajuće brojeve preko odgovarajućeg računovodstvenog softvera.

Ukoliko radite sa javnim preduzećima ili se registrujete kao dobrovoljni korisnik sistema eFaktura (SEF), računovođa će vam pomoći da povežete svoj nalog na eFakturama sa aplikacijom. Na taj način, sva fakturisanje možete obavljati putem računovođe, bez potrebe za duplom evidencijom.

Računovođa će automatski upisivati svaku fakturu u KPO knjigu (knjiga ostvarenog prihoda) i vršiti konverziju deviznih faktura u dinare, prema srednjem kursu NBS na dan fakturisanja. Nećete morati da se brinete o papirologiji ni matematici, jer će računovođa voditi računa o svemu.

Pored toga, računovođa će vam pružiti podršku za plaćanje poreza i doprinosa. On će generisati naloge za plaćanje, koji vam olakšava uplate na ispravan račun i poziv na broj. Takođe ćete dobijati podsetnike kako biste izbegli kašnjenje sa plaćanjem.

Računovođu takođe možete ovlastiti da on u vaše ime i za vaš račun vrši odgovarajuća ili sva plaćanja putem e bankinga.

Računovođa će pratiti vaše prihode i limite za paušalce ili PDV. Moći ćete lako da vidite koliko ste blizu limita od 6 miliona dinara za kalendarsku godinu ili 8 miliona dinara za neprekidni period od 365 dana. Računovođa će vam slati upozorenja kada se približite tim limitima.

Takođe, računovođa vam može podnositi eko takse svake godine i podnošenje poreske prijave u slučaju promene osnova osiguranja. On će vam odraditi i podnošenje prijava, kao i pružiti dodatne informacije i kontaktirati sa poreskom upravom ili drugim nadležnim institucijama u vaše ime i za vaš račun.

Računovođa može biti od velike pomoći, posebno na početku poslovanja, pružajući brojne korisne savete. Kada plaćate račun za struju, računovođa će vam pomoći da odaberete pravilan kod plaćanja. U vezi sa podizanjem novca sa poslovnog računa, računovođa će vam pružiti smernice i informacije o pravilima i posledicama. Vaš računovođa će vam savetovati da sačuvate račun za računar koji ste kupili preko firme i objasniti vam zašto je to važno. U pogledu poreza i doprinosa, računovođa će vas informisati o vašim obavezama i pomoći vam da održavate redovne uplate. Kada se zaposlite u drugoj firmi, računovođa će vam objasniti kako to utiče na vaše poslovanje kao preduzetnika i da li je moguće nastaviti sa preduzetničkim aktivnostima.

Sa vašim računovođom, ne morate brinuti o tome da li je vaša profaktura ispravna. Profaktura je predračun ili ponuda koju šaljete kupcu, a ne upisuje se u KPO knjigu.

Računovođa će vam olakšati proces na način da nećete morati ručno da unosite podatke u KPO knjigu i računate, jer će računovođa to obaviti umesto vas u svom računovodstvenom softveru.

Računovođa vam može pomoći da popunite nalog za prenos poreza i doprinosa. Računovođa prati da li ste na vreme i uredno izmirili svoje obaveze. Računovođa vam pruža pomoć u rešavanju eventualnih problema koji mogu nastati usled grešaka ili kašnjenja u uplati poreza i doprinosa prema poreskom rešenju.

Kako zakoni povremeno prolaze kroz promene, razumemo da može biti teško pratiti ili razumeti da li se te izmene odnose na vas paušalan, preduzetnički biznis ili biznis kod pravnih lica tj. privrednih društava. Ali ne brinite, računovođa je tu ako dođe do bilo kakve promene u zakonodavstvu ili se približava važan rok. Možete biti sigurni da će se računovođa brinuti o tome da ispoštujete svu zakonsku proceduru. Računovođa je je neko ko će brinuti o bezbednosti vašeg biznisa i neko ko će uvek biti dostupan za vas i sva vaša pitanja i savete.

Možemo zaključiti da angažovanje računovođe nije samo trošak, već investicija za vaše dugoročno poslovanje. Računovođa pruža stručnost i znanje u oblasti finansija i poreza, pomažući vam da ispravno primenite propise. Takođe, optimizuje finansijske procese i identifikuje načine za smanjenje troškova i povećanje profitabilnosti. Računovođa se brine o poreskim obavezama, pomaže vam da iskoristite poreske olakšice i oslobađa vas administrativnih i birokratskih procedura. To vam omogućava da se fokusirate na razvoj Vašeg poslovanja i smanjuje greške i rizike u finansijskim transakcijama. Angažovanje računovođe donosi višestruke koristi i doprinosi uspehu vašeg idealnog biznisa i idealnog boniteta.