Rok za prijavu firmi 22. septembar 2022 za program ‚‚Moja prva plata‚‚

Preduzetnici i pravna lica u Srbiji imaju još nekoliko dana da konkurišu za program podrške „Moja prva plata“ i to do 22. septembra. Poslodavci su u obavezi da oglase radne pozicije na kojima će, uz subvencije države, obučavati mlade kandidate za posao uz mogućnost da se nakon završenih 9 meseci obuke prime u radni odnos.

Nakon isteka perioda stiže novi rok za kandidate koji treba da se prijave na slobodne oglašene pozicije i to od 03 oktobra do 31 oktobra 2022 godine.

Novembar je planiran za povezivanje kandidata sa poslodavcima tako da će kandidati sa poslodavcima moći da obave i razgovore.

Sve prijave se podnose putem portala https://mojaprvaplata.gov.rs/. Prijavite se na vreme.