BESPOVRATNA SREDSTVA I BESPLATNI SOFTVERI

Saradnjom sa našim privrednim društvom možete dobiti sledeće:

  • Besplatno informisanje privrednih subjekata, preduzeća, preduzetnika, paušalaca, udruženja, klubova, nosioca poljoprivrednih gazdinstava, fizičkih lica i ostalih o konkursima na kojima mogu da ostvare subvenciju, bespovratna sredstva, povoljne izvore finansiranja itd.
  • Besplatno određene alate koje mogu doprineti efikasnijem poslovanju privrednih subjekata, kao na primer softver za izdavanje faktura, softver sa radn sa računarom na daljinu, virtuelni štampač, softver naloga za uplatu, naloga za prenos itd.