Da li Vaša firma zaslužuje sertifikat? Proverite!

Čemu služi i ko ne može dobiti sertifikat?

Sertifikat ne mogu dobiti privredni subjekti koji su na datum revizije bili u blokadi duže od 365 dana.

Ovaj sertifikat služi za:

1.Sertifikatom se garantuje dobar imidž i reputacija.
2.Sertifikat ne mogu dobiti poslovni subjekti sa lošom reputacijom.
3.Sertifikat možete koristiti za marketing kampanje.
4.Sertifikat daje veće poverenje kod vaših postojećih i potencijalnih sardnika, klijenata, partnera itd.
5.Sertifikat stvara jaču vezu sa postojećim klijentima, prtnerima i saradnicima.
6.Sertifikat povezuje privredne subjekte koji su dobili sertifikat.
7.Sertifikat Vam omogućava da kroz naše aktivnosti dobijete preporuku za saradnju sa drugim privrednim subjektima.

Da li mi sertifikat može povećati poslovne prihode i poboljšati ugled firme?

Da, sertifikat će poboljšati ugled svake firme jer će potencijalni poslovni partner sarađivati sa firmom koja ima priznanje sertifikata koji je izdala računovodstvena kuća na čelu sa timom stručnih eksperata. Takođe, svi vlasnici sertifikata pouzdanog poslovnog partnera biće potencionalni kupci i dobavljači vaših usluga ili proizvoda jer će se za vlasnike sertifikata odbobravati posebni popusti i biće prvi nuđeni za eventualnu poslovnu saradnju.

Da li nerezidenti mogu dobiti sertifikat?

Da, sva inostrana privredna subjekta koja prođu reviziju našeg ekonomskog ekspertskog tima, moći će da dobiju sertifikat pouzdanog poslovnog partnera, tako da svi mogu dobiti našu uslugu kako u zemlji tako i u inostranstvu.