SERTIFIKAT IDEAL BONITET

IDEAL BONITET d.o.o. je privredno društvo, osnovano 2020. godine, koje se bavi pružanjem računovodstvenih, knjigovodstvenih usluga i revizorskih poslova. Naše preduzeće čine tim eksperata iz oblasti računovodstva, ekonomije i prava koji iza sebe imaju na desetine godina iskustva. Posebnu podršku dajemo novoosnovanim subjektima i pouzdanim poslovonim subjektima koji ispunjavaju uslove dobijanja sertifikata pouzdanog poslovnog partnera. Na taj način izdvajamo firme koje su likvidne, koje imaju idealan bonitet i koje pozitivno utiču na razvoj tršita Srbije.

Kako doći do sertifikata?

Potrebno je samo da nam pošaljete Vaš pib ili matični broj a tim naših ekonomskih eksperata će u najkraćem mogućem roku odgovoriti vašim zahtevima i potrebama te vam poslati moguću ponudu.

Cilj nam je da što veći broj privrednih subjekata dobije sertifikat i tako izdvojimo preduzeća koja imaju predispozicije za pouzdanu poslovnu saradnju.

Čemu služi i ko ne može dobiti sertifikat?

Sertifikat ne mogu dobiti privredni subjekti koji su na datum revizije bili u blokadi duže od 365 dana.

Ovaj sertifikat služi za:

1.Sertifikatom se garantuje dobar imidž i reputacija.
2.Sertifikat ne mogu dobiti poslovni subjekti sa lošom reputacijom.
3.Sertifikat možete koristiti za marketing kampanje.
4.Sertifikat daje veće poverenje kod vaših postojećih i potencijalnih sardnika, klijenata, partnera itd.
5.Sertifikat stvara jaču vezu sa postojećim klijentima, prtnerima i saradnicima.
6.Sertifikat povezuje privredne subjekte koji su dobili sertifikat.
7.Sertifikat Vam omogućava da kroz naše aktivnosti dobijete preporuku za saradnju sa drugim privrednim subjektima.

Da li mi sertifikat može povećati poslovne prihode i poboljšati ugled firme?

Da, sertifikat će poboljšati ugled svake firme jer će potencijalni poslovni partner sarađivati sa firmom koja ima priznanje sertifikata koji je izdala računovodstvena kuća na čelu sa timom stručnih eksperata. Takođe, svi vlasnici sertifikata pouzdanog poslovnog partnera biće potencionalni kupci i dobavljači vaših usluga ili proizvoda jer će se za vlasnike sertifikata odbobravati posebni popusti i biće prvi nuđeni za eventualnu poslovnu saradnju.

Da li nerezidenti mogu dobiti sertifikat?

Da, sva inostrana privredna subjekta koja prođu reviziju našeg ekonomskog ekspertskog tima, moći će da dobiju sertifikat pouzdanog poslovnog partnera, tako da svi mogu dobiti našu uslugu kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Čemu služi sertifikat za bonitetnu izvrsnost?

  1. Sertifikatom garantujete finansijsku likvidnost, snagu i kreditnu sposobnost.
  2. Sertifikat ne mogu dobiti privredni subjekti sa lošim finansijskim izveštajima.
  3. Sertifikat možete koristiti za marketing kampanje.
  4. Sertifikat daje veće poverenje kod vaših postojećih i potencijalnih sardnika, klijenata, partnera itd.
  5. Sertifikat stvara jaču vezu sa postojećim klijentima, prtnerima i saradnicima.
  6. Sertifikat povezuje privredne subjekte koji su dobili sertifikat.
  7. Sertifikat Vam omogućava da kroz naše aktivnosti dobijete preporuku za saradnju sa drugim privrednim subjektima.

PROVERITE U KOJU BONITETNU OCENU IMATE:

AAA Bonitetna ocena je najbolja bonitetna ocena koji privredni subjekt može da ima. Za privredni subjekt sa ovom ocenom može se reći da je likvidan i stabilan već duži vremenski period. Privredni subjekt je od poverenja.

AA+ Bonitetna ocena je njabliža najboljoj bonitetnoj oceni, što znači da je privredni subjekt stabilan, poudan i likvidan i može se reći da je to firma od poverenja.

A Bonitetna ocena koja daje znak da firma posluje neometano, bez znakova da ima rizika za njegovo buduće poslovanje.

Dobar bonitet – siva zona

BBB Bonitetna ocena koja daje znak da sertifikat posluje optimalno ali da povremeno ima poteškoća u likvidnosti.

Slab bonitet – problematična zona

CCC Preduzeće posluje rizično i u budućnosti teško da će opstati

TOP 100 SERTIFIKATA

OGLAŠAVAJTE SE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA