EVIDENTIRANJE STVARNOG VLASNIKA

Novoosnovani privredni subjekat, (pravno lice, udruženje, doo…), ima rok 15 dana od dana registracije da evidentira stvarnog vlasnika. Ukoliko kod pravnog subjekta dođe do promene vlasničke strukutre, rok je 15 dana da se promena evidentira kod Apr-a.

Autor: master ekonomije Alen Biševac