Paušalcima poreske obaveze rastu maksimalno 10% do kraja 2025. godine – bitno za paušalce

Najnovi propisi o paušalnom oporezivanju, objavljeni u „Službenom glasniku RS“ br. 89/2023, donose važne promene koje će uticati na preduzetnike do kraja 2025. godine. U skladu s ovom uredbom, ograničenje povećanja poreske osnovice produženo je do 31. decembra 2025. godine, pružajući stabilnost i predvidljivost u poslovanju. Ključna odredba ističe da se tokom ovog perioda poreska osnovica neće povećavati za više od 10% godišnje u poređenju s prethodnom godinom, što olakšava planiranje budžeta i smanjuje finansijske rizike za preduzetnike.

Uz to, napravljene su i izmene u jednom elementu za određivanje visine paušalnog prihoda, posebno kada je reč o vremenskom periodu od registracije. Preduzetnici koji su registrovani u godini za koju se utvrđuje poreska osnovica sada imaju specifičan koeficijent koji se primenjuje na polaznu osnovicu. Ostali koeficijenti ostaju nepromenjeni i određuju se na osnovu dužine perioda proteklog od registracije, pružajući jednostavnu i transparentnu formulu za obračunavanje.

Važno je istaći da su elementi koji se odnose na opštinu sedišta i godište preduzetnika, i dalje ključni faktori u određivanju visine poreske osnovice za paušalce, iako nisu podvrgnuti izmenama. Ove stabilne smernice pružaju kontinuitet i olakšavaju preduzetnicima da se pridržavaju poreskih obaveza bez nepotrebnih iznenađenja.

Paušalni sistem oporezivanja, kao ključni deo poreske politike, pruža paušalcima jednostavan i transparentan način plaćanja poreza. Paušalci mogu očekivati stabilnost u obračunu poreza tokom perioda do 2025. godine, s obzirom na ograničenje rasta paušalne osnovice. Ovaj sistem omogućava preduzetnicima da fokusiraju svoju energiju na poslovanje, umesto na kompleksno praćenje promena u poreskoj regulativi.