Rok za podnošenje prijave za eko-taksu za 2021. godinu do 31. jula

Ilustracija

Obveznici naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine dužni su da podnesu prijavu sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za 2021. godinu, najkasnije do 31. jula.
Prijava se podnosi na Obrascu 1 i može se podneti elektronski preko portala LPA (lpa.gov.rs), a za unos podataka u delu – Unos prijave, treba izabrati opciju: Prijava za utvrđivanje lokalne eko naknade.
Oobveznici naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine su pravna lica i preduzetnici (uključujući i paušalce) čija se šifra delatnosti nalazi u Prilogu 1 Uredbe o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada („Službeni glasnik RS“, br. 86/2019 i 89/2019).

izvor: ekapija.com