SERTIFIKATI ZA VAŠU FIRMU

IDEAL BONITET

IDEAL BONITET d.o.o. je privredno društvo, osnovano 2020. godine, koje se bavi pružanjem računovodstvenih, knjigovodstvenih usluga i revizorskih poslova. Naše preduzeće čine tim eksperata iz oblasti računovodstva, ekonomije i prava koji iza sebe imaju na desetine godina iskustva. Posebnu podršku dajemo novoosnovanim subjektima i pouzdanim poslovonim subjektima koji ispunjavaju uslove dobijanja sertifikata pouzdanog poslovnog partnera. Na taj način izdvajamo firme koje su likvidne, koje imaju idealan bonitet i koje pozitivno utiču na razvoj tršita Srbije.

Kako doći do sertifikata?

Potrebno je samo da nam pošaljete Vaš pib ili matični broj a tim naših ekonomskih eksperata će u najkraćem mogućem roku odgovoriti vašim zahtevima i potrebama te vam poslati moguću ponudu.

Cilj nam je da što veći broj privrednih subjekata dobije sertifikat i tako izdvojimo preduzeća koja imaju predispozicije za pouzdanu poslovnu saradnju.

Čemu služi i ko ne može dobiti sertifikat?

Sertifikat ne mogu dobiti privredni subjekti koji su na datum revizije bili u blokadi duže od 365 dana.

Ovaj sertifikat služi za:

1.Sertifikatom se garantuje dobar imidž i reputacija.
2.Sertifikat ne mogu dobiti poslovni subjekti sa lošom reputacijom.
3.Sertifikat možete koristiti za marketing kampanje.
4.Sertifikat daje veće poverenje kod vaših postojećih i potencijalnih sardnika, klijenata, partnera itd.
5.Sertifikat stvara jaču vezu sa postojećim klijentima, prtnerima i saradnicima.
6.Sertifikat povezuje privredne subjekte koji su dobili sertifikat.
7.Sertifikat Vam omogućava da kroz naše aktivnosti dobijete preporuku za saradnju sa drugim privrednim subjektima.

Da li mi sertifikat može povećati poslovne prihode i poboljšati ugled firme?

Da, sertifikat će poboljšati ugled svake firme jer će potencijalni poslovni partner sarađivati sa firmom koja ima priznanje sertifikata koji je izdala računovodstvena kuća na čelu sa timom stručnih eksperata. Takođe, svi vlasnici sertifikata pouzdanog poslovnog partnera biće potencionalni kupci i dobavljači vaših usluga ili proizvoda jer će se za vlasnike sertifikata odbobravati posebni popusti i biće prvi nuđeni za eventualnu poslovnu saradnju.

Da li nerezidenti mogu dobiti sertifikat?

Da, sva inostrana privredna subjekta koja prođu reviziju našeg ekonomskog ekspertskog tima, moći će da dobiju sertifikat pouzdanog poslovnog partnera, tako da svi mogu dobiti našu uslugu kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Čemu služi sertifikat za bonitetnu izvrsnost?

  1. Sertifikatom garantujete finansijsku likvidnost, snagu i kreditnu sposobnost.
  2. Sertifikat ne mogu dobiti privredni subjekti sa lošim finansijskim izveštajima.
  3. Sertifikat možete koristiti za marketing kampanje.
  4. Sertifikat daje veće poverenje kod vaših postojećih i potencijalnih sardnika, klijenata, partnera itd.
  5. Sertifikat stvara jaču vezu sa postojećim klijentima, prtnerima i saradnicima.
  6. Sertifikat povezuje privredne subjekte koji su dobili sertifikat.
  7. Sertifikat Vam omogućava da kroz naše aktivnosti dobijete preporuku za saradnju sa drugim privrednim subjektima.

OGLAŠAVAJTE SE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA