SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE I NOVA RADNA MESTA

Bespovratna sredstva za samozapošljavanje i do 300000 dinara.

Kroz direktnu finansijsku podršku poslodavcima i nezaposlenim licima posao će moći da dobije 21.205 osoba, od kojih 2.285 osoba sa invaliditetom. Za ove namene planirano je izdvajanje 6,3 milijarde dinara i, kao i prethodnih godina, 550 miliona dinara za osobe sa invaliditetom. Dodatna sredstva biće obezbeđena iz budžeta autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave za učešće u realizaciji mera aktivne politike zapošljavanja predviđenih lokalnim planskim dokumentima u oblasti zapošljavanja.Kao i prethodnih godina, težište će biti na teže zapošljivim kategorijama lica u koje spadaju: mladi do 30 godina starosti, bez završenog srednjeg obrazovanja, stariji od 50 godina, Romi, osobe sa invaliditetom, dugoročno nezaposleni, korisnici novčane socijalne pomoći i lica u statusu  viška zaposlenih.Većina javnih poziva/konkursa biće otvorena do 30. novembra ove godine, dok je rok za podnošenje zahteva za mere namenjene osobama sa invaliditetom  31. decembar 2023. godine.Javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje biće otvoren do 10. aprila, rok za podnošenje prijava potencijalnih izvođača javnih radova ističe 27. marta, dok je javni poziv za učešće u finansiranju mere obuka za potrebe poslodavca za zaposlenog na raspolaganju do 31. oktobra. Zahtevi za učešće u merama podnose se nadležnim organizacionim jedinicama Nacionalne službe za zapošljavanje, prema mestu rada lica ili sedištu poslodavca, neposredno, putem pošte ili elektronskim putem.

Ukoliko vam je neophodna podrška i poresko savetovanje u vezi odabira pravne forme i registracije firme možete se javiti nama lično, putem telefona ili mejla.  

Sve informacije za učešće u merama aktivne politike zapošljavanja, neophodna podrška,  podnošenje zahteva prema aktuelnim javnim pozivima dostupne su na sajtu www. nsz.gov.rs, kao i putem zvanične stranice na društvenoj mreži LinkedIn.

Nsz.gov.rs