BUDITE PAUŠALAC U 2023 GODINI

Preduzetnici koji ispunjavaju zakonom propisane uslove za ostvarivanje prava na paušalno oporezivanje mogu Poreskoj upravi podneti zahtev za paušalno oporezivanje u 2023. godini i to najkasnije do 31. oktobra 2022 godine. Vaš računovođa Vam može izračunati iznos visine ukupnog paušalnog oporezivanja pomoću poreskog kalkulatora. Na našem portalu možete videti spisak šifri delatnosti koje ispunjavaju uslove za paušalno oporezivanje.

Link za proveru šifri delatnosti koje mogu biti paušalno oporezovane: https://www.idealbonitet.rs/pausalac/