Lista odobrenih poslodavaca za ‚‚moja prva plata‚‚

Листа одобрених послодаваца из приватног сектора је формирана и можете је преузети ОВДЕ. Претрагу података можете вршити према свим параметрима (назив компаније, МБ, назив позиције), коришћењем опције Ctrl + F.

Потписивање тројног уговора између Националне службе за запошљавање (надлежне филијале), послодавца и кандидата је планирано у периоду од 28.11. до 14.12.2020. године. Послодавац треба да ступи у контакт са кандидатом ради прецизирања датума почетка програма, а који мора бити у периоду од 30.11. до 14.12.2020. године. За потребе реализације програма свим кандидатима је обезбеђен наменски текући рачун код банке Поштанска штедионица ад, без трошкова одржавања рачуна, на које ће се искључиво вршити уплата новчане накнаде.

У наредним данима запослени из надлежних филијала Националне службе за запошљавање према месту рада из позиције контактираће послодавце (телефоном или мејлом) ради добијања потребних података за закључивање уговора, као и договора око начина и места потписивања уговора.

За послодавце из јавног сектора информација о начину и времену повезивања са кандидатима ће бити накнадно објављена.

Тројни уговор који се потписује између послодавца, кандидата и Националне службе за запошљавање можете преузети ОВДЕ.

Обавештење у вези са исплатом додатних средстава кандидату можете преузети ОВДЕ.

У складу са одредбом Јавног позива, којом је утврђено да Национална служба за запошљавање задржава право да ограничи број послодаваца по секторима и број оглашених позиција по послодавцу који се могу укључити у овај програм како би се обезбедило равномерно учешће већег броја послодаваца из више различитих сектора, користиће се додатни критеријуми за формирање листе по следећем редоследу приоритета:

1. Послодавци из приватног сектора за позиције са местом рада које припадају девастираним подручјима или територији АП Косово и Метохија,

2. Послодавци из приватног сектора, за позиције са местом рада на осталим подручјима,

3. Послодавци из јавног сектора за позиције са местом рада које припадају девастираним подручјима или територији АП Косово и Метохија,

4. Послодавци из јавног сектора за позиције са местом рада на осталим подручјима.

Приликом одобравања броја извршилаца по позицијама послодаваца могу бити примењени неки од следећих параметара:

-равномерна територијална распоређеност,

-број младих незапослених на евиденцији Националне службе за запошљавање по филијалама,

-број пријављених кандидата на оглашене позиције,

-број тражених извршилаца у односу на број запослених код послодавца,

-образовна структура незапослених,

-делатност послодавца,

-редослед по времену прихватања позиција од стране кандидата.

У наредном периоду послодавце очекују разговори са заинтересованим кандидатима. Пошто обаве разговоре са одабраним кандидатима, послодавци се опредељују за оне кандидате које ће оспособљавати за рад. Иако држава финансира оспособљавање младих у износу од 20.000 динара за лица са средњим образовањем, односно 24.000 динара за лица са високим образовањем, послодавац може ангажованим лицима исплатити додатна средства, са припадајућим доприносима.

Упутство за послодавце можете преузети ОВДЕ.

Izvor: mojaprvaplata.rs