Obveznici fiskalizacije

Поштовани,

Подсећамо вас да су, у складу са Законом о фискализацији, сви обвезници фискализације у обавези да најкасније до 30. априла 2022. године пређу на нови модел фискализације, који подразумева употребу новог хардверског или софтверског решења.

Обвезници фискализације су у обавези да путем портала Пореске управе еПорези пријаве локације пословног простора и пословних просторија, а затим путем истог портала имају могућност да се пријаве за субвенције за прелазак на нови модел. Пријаве за субвенције могу да се поднесу најкасније до 31. јануара 2022. године.

Када је реч о фискалним уређајима, Пореска управа је до сада одобрила преко 100 елемената електронског фискалног уређаја, а на адреси https://www.purs.gov.rs/fiskalizacija/eFiskalizacija/registar-odobrenih-elemenata-efu.html се налази списак елемената и произвођача, како би се обвезници одлучили који фискални уређај ће користити.


Министарство финансија / Ministry of Finance
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд / Kneza Miloša 20, 11000 Belgrade
www.mfin.gov.rs