Javni poziv – Bespovratna sredstva

NSZ objavila je 12 Javnih poziva:

 1. JAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U 2022. GODINI
 2. JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU MERE STRUČNE PRAKSE U 2022. GODINI
 3. JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU MERE PRIPRAVNIŠTVA ZA MLADE SA VISOKIM OBRAZOVANjEM U 2022. GODINI
 4. JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U FINANSIRANjU MERE OBUKA NA ZAHTEV POSLODAVCA U 2022. GODINI
 5. JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU MERE PRIPRAVNIŠTVA ZA NEZAPOSLENE SA SREDNjIM OBRAZOVANjEM U 2022. GODINI
 6. JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU MERE STICANjA PRAKTIČNIH ZNANjA U 2022. GODINI
 7. JAVNI POZIV ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2022. GODINI
 8. JAVNI POZIV ZA REFUNDACIJU TROŠKOVA PODRŠKE OSOBAMA SA INVALIDITETOM KOJE SE ZAPOŠLjAVAJU POD POSEBNIM USLOVIMA U 2022. GODINI
 9. JAVNI KONKURS ZA SUBVENCIJU ZARADE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM BEZ RADNOG ISKUSTVA U 2022. GODINI
 10. JAVNI KONKURS ZA SPROVOĐENjE JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENE OSOBE SA INVALIDITETOM U 2022. GODINI
 11. JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJA ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIM LICIMA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLjIVIH U 2022. GODINI
 12. JAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ROMSKE NACIONALNOSTI ZA DODELU SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U 2022. GODINI

Sve informacije na: https://www.nsz.gov.rs/sadrzaji/nzs-konkursi/10