Poslodavci rok za ‚‚moja prva plata‚‚ ističe 25.09.2020 god.

Zadovoljstvo nam je da Vas obavestimo da je Vlada Republike Srbije pokrenula program ‘’Moja prva plata’’, kao još jednu od mera podrške privredi.   Cilј Programa je podsticanje zapošlјavanja mladih i rešavanje problema nedostatka kadrova u privredi. Program će omogućiti da se 10.000 mladih sa stečenim srednjim i visokim obrazovanjem, do navršenih 30 godina života, bez radnog iskustva, osposobi za samostalan rad na konkretnim poslovima. Sredstva za isplatu naknada za korisnike tokom perioda njihovog osposoblјavanja za rad obezbeđuje Ministarstvo finansija. Doprinosi za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, takođe će biti uplaćeni u skladu sa zakonom. Osposoblјavanje za rad traje devet meseci Ukoliko postoje radna mesta za koja teško nalazite kadrove, imate povećani obim posla ili planirate povećanje, a potrebni su Vam novi kadrovi, ili ako želite da podmladite svoj tim – pravi je trenutak da se uklјučite u Program „Moja prva plata”.  Učešćem u Programu: – Dobijate priliku da izaberete kandidate koje ćete osposoblјavati za rad u skladu sa Vašim potrebama, a troškove njihovog uvođenja u posao snosiće država. – Smanjujete troškove odabira budućih kadrova, jer će Vas aplikacija spojiti samo sa onim kandidatima koji svojom biografijom odgovaraju opisu poslova koje ste naveli u otvorenim pozicijama.  – Imate mogućnost da investirate u razvoj kadrova, da bez većih napora podmladite svoj kolektiv, da unesete kreativnu i inovativnu snagu i energiju u postojeći tim.  Program se realizuje bez obaveze zasnivanja radnog odnosa. Po isteku osposoblјavanja za rad, sami odlučujete da li ćete zasnovati radni odnos sa kandidatima koji su kod vas obavili praksu. Informacije o programu Moja prva plata i prijava za uključenje nalaze se na sajtu mojaprvaplata.gov.rs. Prijavljivanje možete obaviti do 25. septembra 2020. godine. 

Izvor: pks.rs