Prijava za jednokratnu pomoć od 10000 rsd

Dana 20. avgusta 2023. godine započinje proces online prijave za dodelu jednokratne finansijske pomoći u iznosu od 10.000 dinara, koja je ciljano usmerena ka deci do 16 godina starosti.

Zahtevi za ovu fiskalnu stimulaciju mogu se podneti elektronskim putem, preko zvaničnog portala Ministarstva finansija: idp.trezor.gov.rs. Rok za podnošenje zahteva ističe 20. septembra tekuće godine. Na navedenom veb portalu, molimo vas da selektujete opciju „Podnošenje prijave“. Nakon toga, biće vam omogućen unos osnovnih ličnih podataka i finalizacija prijave putem opcije „Pošalji zahtev“.

Status podnetog zahteva možete pratiti na istom veb portalu, u odseku predviđenom za to.

Napomena:

  • Kao podnosilac prijave, nosilac roditeljskog prava (u većini slučajeva majka) treba da unese broj svoje lične karte, matični broj i preferencu banke za primanje navedenih sredstava.
  • Da bi se minimizirala verovatnoća greške pri unosu, nije neophodno unositi matične brojeve dece.
  • Obratite pažnju na to da su iz ovog procesa izuzeti hranitelji i primaoci socijalne pomoći. Za ovu kategoriju građana, stimulacija će biti automatski realizovana, bez potrebe za elektronskim apliciranjem.

Pozivamo sve klijente da se detaljno informišu i blagovremeno iskoriste ovu finansijsku priliku koju pruža država. Ukoliko imate dodatnih pitanja ili nejasnoća, stojimo vam na raspolaganju za svaku vrstu pomoći.